You are here: Home Inleiding: Het Artis-project van het RKD
Document Actions

Inleiding: Het Artis-project van het RKD

Artis bezit een oude kunstcollectie, die voor de huidige bezoeker van de dierentuin slechts gedeeltelijk te zien is, aangezien de tekeningen en schilderijen grotendeels in ruimtes hangen die niet toegankelijk zijn voor het publiek. Een deel van de tekeningen, schilderijen en grafiek van voornamelijk negentiende-eeuwse kunstenaars, werd in 1956 verkocht.1 Veel kunstwerken zijn in de loop der tijd verloren gegaan of verdwenen. Voor de huidige bezoeker zijn het vooral de beeldhouwwerken in de collectie die opvallen, omdat het merendeel in publieke ruimtes is geplaatst.

In februari 2007 werd door Henriette Plantenga, archivaris en documentaliste bij Artis, contact gelegd met het RKD. Zij beheerde de gegevens over kunstwerken in het bezit van Natura Artis Magistra en de documentatie van kunstenaars die in deze dierentuin werkzaam waren en zijn. Bij Artis bestond de behoefte om dit materiaal te digitaliseren. Besloten werd dat het RKD dit voor een belangrijk deel voor zijn rekening zou nemen, waardoor onze instelling de documentatie van negentiende- en twintigste-eeuwse kunstenaars kon uitbreiden.
 
Alle informatie over kunstenaars van wie Artis zelf kunst bezat of bezit werd ingevoerd in RKDartists&, de kunstenaarsdatabase van het RKD. Vervolgens werden de kunstwerken beschrevenen in RKDimages, de kunstwerkendatabase. Beide databases zijn online beschikbaar op de website www.rkd.nl. In de databases zijn alle gegevens betreffende Artis bij elkaar te vinden wanneer men in het zoekveld Collectie naam: 'Natura Artis Magistra' invult. In totaal zijn 495 kunstwerken in gevoerd, die in het bezit van Natura Artis Magistra zijn of waren. De collectie van Artis is zeer gevarieerd, het bevat naast schilderijen, tekeningen en beelden ook grafiek, waaronder affiches en tramplaten, penningen, oorkondes, kunstnijverheidsobjecten, foto's en curiosa.
 


Afb. 1 Arie Teeuwisse, De oppasser 1989

 

 

 

 

 

 

 

  


Veel kunstenaars werkten in Artis, o.a. de leerlingen van de Rijksakademie te Amsterdam, maar niet alle werken waren niet in bezit van de dierentuin. Besloten werd om in een vervolg project een selectie te maken van in Artis gemaakte kunstwerken, die zich in Nederlandse musea of bij particulieren bevinden. Door deze selectie krijgt men een goed beeld van welke kunstenaars in de dierentuin gewerkt hebben. Het is nu mogelijk om in totaal 1345 kunstwerken te bekijken in de database RKDimages, door bij het zoekveld Project: 'Artis-project' in te vullen.

Voor de bezoeker van de Artis-website is het sinds 2011 mogelijk om onze databases te raadplegen, waardoor de kunstcollectie van de dierentuin en het werk van kunstenaars werkzaam in Artis ook voor hun publiek toegankelijk is geworden.[1]

Veiling Amsterdam (De Zon), 8 febr. 1956, cat.nr. 4664-4678.

Datum laatste wijziging: Apr 23, 2013 04:09 PM