You are here: Home Animaliers: Korte geschiedenis
Document Actions

Animaliers: Korte geschiedenis

Voor de ontwikkeling van de Nederlandse dierenbeeldhouwkunst was het belang van Artis groot. Veel kunstenaars kwamen voor inspiratie naar de dierentuin, anderen werkten haast dagelijks in Artis, zoals Lambertus Zijl en Jaap Kaas.

In tegenstelling tot ons omringende landen bestond er echter in de Nederlandse beeldhouwkunst geen lange traditie van het tekenen en boetseren naar levende dieren. Deze traditie begon in Frankrijk in de negentiende eeuw met kunstenaars als Louis Barye (1795-1875). Al tijdens zijn studie begon Barye beeldhouwwerken te maken van dieren, die hij eerder had geobserveerd en geschetst in de Jardin des Plantes te Parijs. Later stelde hij deze beelden en studies van dieren ook tentoon in de Salons. In 1854 werd Barye professor in het tekenen van dieren aan het Zoölogisch Museum te Parijs.


Afb. 12 Louis Barye, Tijger verslindt een krokodil, 1831

Afb. 13 Louis Barye, Rennende olifant, ca. 1874

 
 


 

             
Naast Barye begonnen ook andere kunstenaars zich te specialiseren in naturalistische diersculpturen, zoals bijvoorbeeld Christophe Fratin (1801-1864), Alexandre Guionnet (werkz. 1831-1859), Pierre-Jules Mêne (1810-1879) Nicolas Cain (1821-1894). Zij worden animaliers genoemd. 1 Deze kunstenaars beschouwden de diersculpturen als zelfstandig genre binnen de beeldhouwkunst. Tegen het midden van de negentiende eeuw was dit genre zeer populair geworden in Frankrijk maar ook daarbuiten. De Franse staat bestelde grote bronzen groepen om parken en pleinen te verfraaien. 

Ook in België ontstond in de negentiende en twintigste eeuw een groep animaliers naar Frans voorbeeld. In Antwerpen werkten leerlingen van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten naar levende dieren in de plaatselijke Zoo. Kunstenaars hadden daar een atelier tot hun beschikking. Er werden tevens exposities gehouden en de dierentuin kocht regelmatig werk aan voor zijn collectie; daarnaast werden opdrachten voor het verfraaien van de verblijven en de tuin verstrekt. Eén van de beroemdste Belgische animaliers is Rembrandt Bugatti (1885-1916).
 


Afb. 14 Anoniem, Bugatti met een van zijn diersculpturen

afb. 15 Bugatti, Aziatische olifant, 1908
 

 [1]

De term animalier, vooral gebruikt in het midden van de negentiende eeuw voor de Franse beeldhouwkunst met dieren als onderwerp, werd het eerst gebruikt door contemporaine kranten in 1831, nadat 3 beeldhouwers - Antoine-Louis Barye, Christophe Fratin and Alexandre Guionnet - diersculpturen hadden tentoongesteld op de Salon te Parijs. De jury van de Salon vond de weergave van dieren als onderwerp niet passend voor een tentoonstelling op de Salon: voor 1850 werden veel dierbeeldhouwwerken om deze reden afgewezen. Echter door algemene interesse voor de anatomie en het voorhanden zijn van exotische dieren in de Jardin des Plantes te Parijs veranderde de geringschattende term Animalier in een specialisme waar veel beeldhouwers trots op waren. De Salons richtten zelfs aparte zalen in voor de Animaliers.

Datum laatste wijziging: Oct 04, 2012 01:55 PM